Odlehčovací služby:

Kontrola medikace (lékařský dohled), možnost registrace u smluvního praktického lékaře.

Nepřetržitý kvalitní dohled a péče odborného personálu (24 hod denně/7 dní v týdnu).

Základní ošetřovatelské úkony (léčba dekubitů, kožních defektů), v režimu Odlehčovací služby 3099294.

pozn. Odlehčovací služby zajišťujeme v domě pro seniory Domov Borová.

Ostatní služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  • – pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • – při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • – pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • – pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  •  

Pomoc při osobní hygieně:

  • – pomoc při úkonech osobní hygieny
  • – pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • – pomoc při použití WC
  •  

Pomoc při zajištění stravy:

  • – dovoz nebo dovážka jídla
  • – pomoc při přípravě jídla a pití
  • – příprava a podání jídla a pití
  •  

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

  • – úklid a údržba domácnosti donáška vody
  • – praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  • – praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  •  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Bezplatné sociální poradenství